top of page

Disclaimer

Het openen en “browsen“ van de webpagina’s van Quiztionnaire.com en/of het gebruiken of downloaden van informatie en/of afbeeldingen betekent dat u akkoord gaat met deze disclaimer. Als u niet met deze disclaimer akkoord wenst te gaan verzoeken wij u deze Website niet verder te bezoeken of te gebruiken.

1. Eigendom/beheer www.Quiztionnaire.com ( ‘de Website’).
Deze Website draagt de handelsnaam Quiztionnaire en is eigendom van en wordt beheert door QubiQ Digital B.V. (‘de Onderneming‘) , met als correspondentie adres: Kemp House 152-160 City Road, London EC1V 2NX, United Kingdom.

2. Inhoud.
De informatie en afbeeldingen die op deze Website door de Onderneming beschikbaar wordt gesteld heeft uitsluitend een informatief karakter. Hoewel de Onderneming er naar streeft met grootste zorg juiste en actuele informatie te verschaffen, kan zij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen. De verstrekte informatie kan inmiddels haar actualiteit hebben verloren en/of kan door de Onderneming op ieder moment worden gewijzigd.

 

3. Hyperlinks.
Deze Website kan links bevatten naar websites en/of servers die niet zijn ingericht of worden onderhouden door de Onderneming. Deze links worden enkel voor uw gebruiksgemak verschaft. De Onderneming kan echter geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking van dergelijke websites aanvaarden.

 

4. Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten en elk ander intellectueel eigendomsrecht op de tekst en verdere informatie en afbeeldingen op webpagina’s van deze Website zijn van de Onderneming en aan haar gelieerde bedrijven, dan wel opgenomen met toestemming van derde(n) rechthebbende(n) of vrij van rechten. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming een (kopie) van (een gedeelte van) deze Website en/of haar opbouwstructuur en/of daarop geplaatste merken (logo-merken-afbeeldingen) te reproduceren, te gebruiken, of op te nemen in enig ander werk of elektronisch bestand of document, dan wel naar deze Website te linken door middel van een framelink of deeplink.

 

5. Uitsluiting aansprakelijkheid
Ondanks dat de Onderneming de inhoud van de webpagina’s op haar Website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, garandeert de Onderneming niet de volledigheid, actualiteit en juistheid daarvan. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De Onderneming aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze Website met onderliggende webpagina’s en/of het feit dat bepaalde informatie op deze webpagina’s onjuist, onvolledig of niet langer actueel is.

 

6. Wijziging Disclaimer
Quiztionnaire behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de inhoud en voorwaarden van deze disclaimer. De meest actuele tekst kunt u altijd raadplegen op de homepage/actie-webpagina van www.Quiztionnaire.com.

bottom of page