top of page

Personvernerklæringer


Quiztionnaire legger stor vekt på å beskytte sine kunders og partneres personopplysninger. Denne personvernperklæringen har som formål å gi klar og tydelig informasjon om hvordan personopplysninger behandles og oppbevares. Derfor overholder Quiztionnaire lovgivning om personvern, slik det er beskrevet i denne delen, i tillegg til etiske retningslinjer som er i samsvar med gjeldende juridiske standarder.

 

Hvordan gi samtykke eller trekke tilbake samtykke


Vi gir individuell mulighet til å gi samtykkke eller velge å godta forskjellige formål og typer behandling. Vi navngir vår organisasjon og eventuelle tredjeparts databehandlere som har behov for ditt samtykke i forbindelse med innsamling av dine personopplysninger. Vi informerer våre kunder og respondenter om at de kan trekke tilbake eller avstå fra å gi samtykke uten negative følger. Vi følger opp tilbaketrekking av samtykke så snart vi kan, og forklarer våre kunder og respondenter hvordan de skal gå frem for å reservere seg. I forbindelse med at vi tilbyr online kommunikasjon direkte til våre kunder og respondenter, ber vi om samtykke som er nødvendig for vår databehandlingsvirksomhet og for å holde kontakt. Vi har aldersbekreftelsesforanstaltninger (og foranstaltninger for foreldresamtykke for yngre barn) på plass for å forhindre at barn (under 12) og unge (12-18) benytter våre tjenester.

Hvorfor samtykke 

I forbindelse med vår behandling av data har vi kommet frem til at uttrykkelig samtykke er det mest hensiktsmessige grunnlaget for behandling av personopplysninger. Vi ber derfor våre kunder og respondenter om aktivt å godkjenne enhver behandling av deres personopplysninger før prosessen begynner. Forespørselen om samtykke vil bli gjort på en lett synlig måte og adskilt fra vilkår som kan gjelde for kampanjene du eventuelt ønsker å delta i. Ditt samtykke blir (også) brukt til å administrere kampanjene du er interessert i. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, blir kontaktopplysningene dine sperret til du har gitt ditt samtykke på nytt. Samtykke vil aldri bli innhentet i standardmodus. Vi registrerer når og hvordan vi mottok samtykket ditt på individuelt identifiserbart nivå. Vi registrerer også nøyaktig hva du ble vist eller fortalt da du valgte å delta i kampanjen.

Skulle du ha spørsmål om en kampanje du har deltatt i, vennligst kontakt vår personvernsansvarlige på info@Quiztionnaire.com, vedkomende vil svare deg direkte på spørsmål eller bekymringer du måtte ha.  


Vi ønsker å spesifisere for deg hvorfor vi behandler personopplysninger og hva vi gjør med dem, og for hvilke formål personopplysninger brukes og behandles.

Sponsorenes personvern 

Hvis du vil finne ut hvordan våre sponsorer beskytter dine personopplysninger, vennligst les disse selskapenes egne personvernerklæringer.

Våre sponsorer ber regelmessig om samtykke fra oss for å kunne tilby deg nye kampanjer. For eksempel rabatter på elektroniske lærebøker, detaljhandelvarer og kuponger. Fordi vi ikke ønsker å hindre våre kunder og respondenter fra å få de beste rabattene, informerer vi om slike tilbud selv eller direkte via sponsorene som er navngitt i kampanjen. 


Kategorier av data

Personopplysningskategoriene som er nødvendige for å levere tjenestene er:

kundens og respondentens for- og etternavn, tittel, kjønn, fødselsdato, adresse, postnummer, bosted og lignende opplysninger som kreves for kommunikasjon med den berørte personen. 
kontaktopplysninger som (mobil)telefonnummer og e-postadresse.
samtykkeopplysninger inkludert navn, etternavn, e-postadresse, IP- adresse og kopi av kampanjematerialer.
preferanser eller (bekreftede) påmeldingsforespørsler som viser hvordan du ønsker å kontaktes, via e-post, mobilnummer og sms eller MMS.
forespørsel om ikke å kontaktes for markedsføringsformål i det hele tatt.
preferanser for ulike typer kampanjer, varer eller tjenester.
premievinners data, inkludert bilde av premievinneren ved kunngjøringen. 
ytterligere informasjonsforespørsler og/eller kontakthistorikk.

 

Felles interesser  


Disse kategoriene personopplysninger behandles for formål som er basert på legitime interesser, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. De legitime interessene er våre egne interesser og de (kommersielle) interessene til tredjeparter i å gi deg tilbudene du ønsker å motta (felles interesser). Kampanjene inneholder ikke bare tilbud som er til nytte for våre kunders og respondenters kontaktpreferanser (se ovenfor), men gjelder også for å informere deg om rabatttilbud og i den forbindelse sende deg relevant e-post og sms til riktig tid. For å balansere kommersielle interesser med dine personvernpreferanser samler vi aldri inn eller ber om flere opplysninger enn det som er nødvendig for å kunne gjennomføre vår online kommunikasjon på en passende måte.  

Hvorfor behandle personopplysninger

Vi behandler personopplysninger når dette er nødvendig for:

 • ansvarlige administrasjon av Quiztionnaire online kommunikasjon. 

 • gi mulighet til å registrere eller avregistrere seg for spesifikke brukerinteresser hos Quiztionnaire  butikker og sponsorer.

 • behandle din(e) interesse(r) i produkt- eller tjenestekategorier som tilbys av sponsorer eller andre markedstrender.

 • drift av kundeservice, for eksempel å svare på spørsmål og sperre personopplysninger så snart den registrerte ber om det.

 • behandling av trafikkdata (innkommende klikk, A/B-testing, loggfiler der det trengs) og analysere disse for å oppdage svindel og innløsning.

 • tilby mulighet til å bruke mobilenheten som en form for identifikasjon for å motta eller kjøpe tjenester fra andre organisasjoner og informere om fordelene den registrerte har i det.

 • hvis det er aktuelt, inngåelse eller gjennomføring av en kontrakt som den registrerte har valgt å inngå med behandleren og sponsorene.

 • den (videre) overholdelsen av annen juridisk forpliktelse.

 • Informasjon brukes ikke automatisk for alle disse formålene samtidig.

Online kommunikasjon

Data som kreves for online (direkte) kommunikasjon behandles i samsvar med følgende krav. 


Behandlingen er beregnet for kommunikasjon med registrerte, for å sende informasjon om Quiztionnaire  og sponsors produkter og tjenester, for å holde oversikt over informasjonen som sendes og opprettholde kontakten med de registrerte. 

Ingen andre personopplysninger behandles enn: 
a. etternavn, fornavn, initialer, tittel, kjønn, fødselsdato, adresse, postnummer, bosted, telefonnummer og lignende opplysninger som er nødvendige for kommunikasjon med den berørte personen 
b. opplysninger knyttet til informasjonen som skal sendes og overføres 
c. Andre tilleggsopplysninger som er nødvendige for å opprettholde kontakt med den involverte registrerte.

Ingen spesielle kategorier av data som omtalt i EUs generelle databeskyttelsesforskrift 2016/679 vil følge som resultat av behandlingen.


Personopplysningene blir kun gitt til de sponsorene som har ansvaret for eller er i direkte forbindelse med den registrerte, eller som av den grunn nødvendigvis er involvert.


Personopplysningene blir slettet på anmodning fra den registrerte eller senest to år etter at forholdet til den registrerte er avsluttet, med mindre personopplysningene må lagres for å overholde en juridisk forpliktelse til å oppbevare opplysninger.

Premievinner(e)

Opplysninger som kreves for behandling i forbindelse med premievinnere behandles i henhold til følgende krav.

Behandling er kun for bedriftsformål for å informere om hvem som var premievinnere.

Ingen andre personopplysninger blir behandlet enn 
a. fornavn og etternavn til premievinneren. 
b. bilder og videobilder med eller uten lyd.


Personopplysningene blir slettet etter at nettstedet opphører eller vil bli slettet umiddelbart etter anmodning fra den registrerte (prisvinneren).

 

Datatrafikk med land utenfor EU

Som behandlingsansvarlig har Data Quiztionnaire ikke planer om å overføre personopplysninger til et tredjeland (land utenfor EU). Dersom data skulle overføres til et land utenfor EU, vil (i så fall):

 • tilstedeværelse eller fraværet av en tiltaksbestemmelse fra EU-kommisjonen bli gransket, for eksempel av EU-US Privacy Shield (PbEU L 207), og 

 • referanse vil bli gjort til passende eller egnede sikkerhetstiltak, og måten man kan få tak i en kopi av slike sikkerhetstiltak vil bli gjort tilgjengelig ved første forespørsel, og dersom dette ikke foreligger, 

 • vil den registrerte bli eksplisitt bedt om samtykke til en foreslått overføring etter å ha blitt informert om mulige farer forbundet med slike overføringer for den registrerte på grunn av manglende tilstrekkelighetsbeslutning og egnede sikkerhetstiltak, eller om overføringen er nødvendig for å utføre en kontrakt mellom den registrerte og behandlingsansvarlige eller gjennomføringen av foranstaltninger i forkant av kontrakt som er inngått på den registrertes anmodning, eller overføringen er nødvendig for inngåelsen eller gjennomføringen av en kontrakt inngått mellom den behandlingsansvarlige og sponsor i den registrertes interesse.  


Kombinasjoner av behandlingsoperasjoner

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for sponsorenes behandling. Vennligst les personvernerklæringen til den involverte sponsoren, som blir kunngjort før hver deltagelse i en kampanje, og sjekk vilkårene som er angitt i de relevante personvernerklæringene. Hver organisasjon som har databehandlingsansvar sikrer adekvat tilgangssikkerhet på nettstedet, samt adekvat beskyttelse av personopplysninger for videre behandling av søkemotorer.

Sikkerhet

Data som kreves av sikkerhetshensyn, behandles i samsvar med følgende krav. 


Behandlingen er beregnet for kontroll og sikkerhet av systemene eller programmene, nødvendig støtte for at systemene eller programmene skal fungere, for å sortere og gjenopprette filer, lage sikkerhetskopier av filer, administrere systemene eller programmene.

Ingen andre personopplysninger behandles enn: 
a. data knyttet til bruken av programvaren, 
b. tekniske og kontrolldata, 
c. data for å sikre riktig funksjon, 
d. historiske data, 
e. brukerdata.

Personopplysningene blir bare gitt til de, inkludert tredjeparter, som har ansvaret for eller styrer system, dataadministrasjon eller applikasjonsadministrasjon eller som har behov for å være involvert og andre, i det enkelte tilfelle, for (videre) overholdelse av annen juridisk forpliktelse. 

Personopplysningene vil bli slettet senest 6 måneder etter at de er innhentet, med mindre personopplysningene er nødvendige for å overholde en rettslig datalagringsforpliktelse.

Leserøkt og IP-adresse


Vi benytter oss også av IP-adressen til datamaskinen din. Denne IP-adressen er et nummer som automatisk tildeles datamaskinen din når du har en nettlesingsøkt på internett, for eksempel når du besøker en av våre nettsteder eller destinasjonssider. De kan brukes til å se på hvilken måte nettstedet blir brukt og for å utarbeide analyser og rapporter med ikke-identifiserbar informasjon.


Nettsted og informasjonskapsler


Quiztionnaire  bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på sine nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din (datamaskin, telefon, nettbrett) når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler av typen “funksjonelle øktkapsler” brukes for å levere tjenester eller lagre dine foretrukne innstillinger med formål som:

 • huske og kommunisere informasjon som du fyller ut under registreringsprosessen eller som du legger inn når du angir dine interesser på de ulike nettsidene, slik at du ikke trenger å skrive inn samme informasjon hver gang eller se de samme kampanjene to ganger,

 • lagring av foretrukne innstillinger, og

 • sporing av uautorisert bruk av våre destinasjonssider.

Analytiske informasjonskapsler


‘Analytiske’ informasjonskapsler brukes til å analysere ditt besøk på våre nettsider. Vi analyserer antall besøkende på våre nettsteder, varigheten av besøkene, rekkefølgen sidene besøkes i og om eventuelle endringer må gjøres på nettstedet. Ved hjelp av informasjonen som samles inn, kan vi gjøre våre nettsider enda mer brukervennlige. Disse informasjonskapslene brukes også til å løse eventuelle tekniske problemer på nettstedene. 

 

Markedsførings- og sporingskapsler


Vi vil kun bruke sporingsskapsler til kommersielle formål med ditt forutgående samtykke. Disse informasjonskapslene, som ofte lastes opp av tredjeparter, hjelper oss med å skreddersy kampanjetilbud til deg personlig. Tredjeparter kan bruke sporingskapsler. 

 

Andre teknologier


I tillegg til informasjonskapsler bruker Quiztionnaire  også teknologier som JavaScript. Ved å bruke JavaScript i nettleseren din, kan vi gjøre nettsidene interaktive og utvikle webapplikasjoner på en forbrukervennlig og tilpasset måte. For å levere vår tjeneste har vi databaseoppføringer, for å ha en robust kontroll på plass på våre tjenester (og våre tjenesteleverandørers). Hensikten med dette er å optimalisere påliteligheten til tjenesten. Informasjonen som er utledet fra disse dataene, brukes til å forhindre misbruk av data, og om nødvendig å overholde mer detaljerte informasjonsspørsmål fra tredjeparter på bakgrunn av (selv)regulering.

Spørsmål, klager eller tvister

Hvis du har spørsmål, klager eller kommentarer til vår personvernerklæring eller våre nettsteder, vennligst kontakt oss på: info@quiztionnaire.com. Vi vil kontakte deg for å diskutere eventuelle bekymringer innen 48 timer etter mottak av din epost.

 

Du kan også sende et brev til:

Quiztionnaire 

info@quiztionnaire.com


Endringer Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Viktige endringer blir kunngjort på dette nettstedet i personvernerklæringen. 

 

June 2019

Copyright 2019

bottom of page