top of page

Tävlingsvillkor

1. Avtal


Denna tävling genomförs av QubiQ Digital B.V. som anges härefter „Promotor“. I tävlingen kommer reklam för olika företags produkter/ tjänster att visas. Promotorn vill poängtera att deltagande i tävlingen inte förpliktigar att köpa någon av de produkter/ tjänster som visas i tävlingen eller eventuella hemsidor som tävlingen har länkar till t ex via annonsers. Deltagande i tävlingen förpliktigar inte heller köp av produkter/ tjänster från de samarbetspartners som visas i tävlingen. Deltagande i tävlingen är därmed helt kostnadsfritt och utan övriga förpliktelser. Genom att delta i tävlingen godkänns tävlingsreglerna och besluten av tävlingens jury vilkas beslut skall vara slutgiltigt och bindande för samtliga deltagare. I tävlingen visas länkar till andra hemsidor via t ex annonser. Innehållet på dessa hemsidor som tävlingen länkar till tar Promotorn inget ansvar för.
 

2. Behörighet
Denna tävling är öppen för alla invånare i Sverige där Promotorn arrangerar en tävling på internet, som är 18 år eller äldre, med undantag för anställda på, deras närmaste familjer och alla som lever med någon anställd av Promotorn eller dess eller deras företags dotterbolag, reklam-eller marknadsföringsbyråer. Om samma person deltar mer än en gång under tävlingens tidsperiod räknas det senaste deltagandet för vinstchans. Deltagare måste delta i tävlingen på eller före den 31:a december 2019 för att vara berättigade. Endast deltagande via respektive tävlings hemsida räknas dvs det är inte möjligt att delta via t ex fax, brev, e-post, telefon.
 

3. Fastställande av vinnare
För att delta i tävlingen, öppna tävlingens hemsida, läs dessa tävlingsregler, och följ instruktionerna för att delta under tävlingsperioden. Enbart personer som har angett korrekt information (kön, för- och efternamn, e-postadress, gatuadress, postnummer, telefonnummer, födelsedatum) kvalificerar som tävlingsdeltagare. Detta är viktigt eftersom promotorn ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna vid eventuell vinst samt av juridiska skäl vid utbetalning av vinster till privatpersoner. Tävlingen är ett skicklighetsspel där slumpen inte spelar någon roll i att bestämma vinnaren. Efter registreringen på tävlingens hemsida kommer deltagarna antingen
(i) tillfrågas en motiverande fråga på själva tävlingens sajt, eller
(ii) i avsaknad av detta måste de skicka sina svar, i 25 ord eller mindre, på frågan ”Vad som är den bästa gratisgrej du kan tänka dig?” till info@quiztionnaire.com

Tävlingen börjar den 1:a januari 2019 och slutar den 31:a december 2019 (tävlingsperioden). En jury kommer att besluta om det bästa svaret baserat på tävlingsbidragens slagfärdighet, originalitet och kreativitet inom två veckor efter tävlingsperioden. Vinnaren kontaktas via e-post, brev och/ eller telefon. Om en potentiell vinnare inte kan kontaktas inom denna tidsperiod eller inte svarar på alla försök till kontakt, kommer en sådan potentiell vinnare att diskvalificeras, hans/hennes bidrag kommer att ogiltigförklaras och Promotorn förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att välja ett annat berättigat tävlingsbidrag, i vilket fall dessa bestämmelser skall tillämpas på ett sådant annat berättigat tävlingsbidrag. Denna tävling är en del av Promotorns stora nordiska tävling som pågår under tävlingsperioden. Under denna tävlingsperiod kan flera olika tävlingar med olika priser visas. Varje tävlingsdeltagare kan delta i flera olika tävlingar men har bara en vinstchans per tävlingsperiod. Om inget annat anges kommer enbart en vinnare under tävlingsperioden i Norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland) att utses av Promotorn.
 

4. Tävlingsvinst
En (1) vinnare vinner det pris som denne har valt alternativt det tävlingspris som på den tävlingens webbplats/ hemsida anges. Tävlingspriset uppgår till som mest 10 000 SEK. Vinnaren får sitt pris per post, PayPal eller banköverföring. Vinnaren är ansvarig för eventuell skatt eller skyldigheter i förhållande till priset, om inte lagen anger att det är Promotorns ansvar. De vinster som visas på tävlingens hemsida är exempel på vad personen kan vinna. Promotorn förbehåller sig alltid rätten att utbetala motsvarande vinstbelopp kontant (via check, banköverföring, PayPal) utan vinnarens samtycke.


5. Uteslutande
Promotorn kan, efter eget gottfinnande, förbjuda varje person att delta i tävlingen som den anser verka missbruka reglerna. Sådant missbruk omfattar att ange falska personuppgifter och delta mer än en gång med olika information. Promotorn förbehåller sig rätten att diskvalificera och utesluta deltagare från tävlingen, som manipulerar alternativ försöker att manipulera deltagandet i tävlingen. Det gäller också om deltagaren på något sätt försöker förstöra tävlingens hemsidor eller teknik (servrar, IT-utrustning, mjukvara etc) samt om deltagaren på något sätt försöker att hota Promotorn (inklusive dess anställda) eller dess samarbetspartners.


6. Invändnings- och återkallningsrätt samt konsekvenser därav
Deltagaren kan utan att ange grunder göra invändning mot bearbetningen av sina data för reklamändamål respektive återkalla ett eventuellt samtycke till detta. Databearbetningen för reklamändamål respektive användningen av deltagarens data stoppas då utan dröjsmål. En motsvarande invändning och/eller återkallande meddelas också av anordnaren utan dröjsmål till sina sponsorer.7. Övrigt
Promotorn förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen eller tävlingsreglerna när som helst utan varsel.

bottom of page